Základní umělecká škola Postoloprty, okres Louny, p. o.

Marxovo náměstí 77, 439 42 Postoloprty


Telefon: 739 454 959

Elektronická ŽK: NE

E-mail: zuspostoloprty@seznam.cz

Datová schránka: 54n3at

Web: www.zus-postoloprty.cz

IČ: 640 18 679

Ředitel/ka: Bc. Hana Plachá
Telefon: 606 517 451
E-mail:

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Miroslava Folberová
Telefon: 775 117 797
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně:
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 280 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: NE

Tělocvična: NE

Učebna IT: NE

Dílny pro praktickou činnost: NE

Doučování: NE

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: NE

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: NE

Zájmové kroužky pořádané školou: Mimo základní vzdělávání v ZUŠ – Hudební a taneční dílna pro děti od 3 let – Hudebníček a Minibalet, Stonožková dílna, Tvoříme pro radost, Tradiční řemesla a ruční práce – pro seniory, Výtvarná dílna pro seniory, Pěvecký sbor Blecha Star, Divadelní soubor KLOUZÁK

Jídelna v areálu školy: NE

Školní družina: NE

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: NE


Škola poskytuje vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech: taneční, výtvarný, literárně dramatický, hudební. Má 3 pobočky – ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Tuchořicích, Bitozevsi a v Zeměchách. V pobočkách probíhá výuka tanečního, výtvarného a hudebního oboru. Škola sídlí v centru Postoloprt, má velmi dobré vybavení. Např. ve výtvarném oboru máme vypalovací pec na keramiku a samostatnou učebnu keramiky. Keramické kurzy pořádáme i pro veřejnost a ve spolupráci s městem Postoloprty nabízíme i další dílny – např. tradiční ruční práce a řemesla. Taneční obor se zaměřuje i na děti mladší – MINIBALET a HUDEBNÍČEK je pro děti od 3 let. Hudební obor se reprezentuje pěveckými sbory Bleška – mladší žáci, Blecha – starší žáci. Blecha Star – bývalí žáci + dospělí. Škola zřizuje soubor Klouzák – velmi oblíbený divadelní soubor dospělých. Spolupracujeme s hnutím Na vlastních nohou – STONOŽKA. Škola se zapojuje do akcí města, do Euroregionu Krušnohoří, spolupracujeme  s ostatními školami v okolí. Od škol. roku 2019-20 máme navýšenou kapacitu školy na 280 žáků, o vzdělávání v naší škole je zájem a to nás těší.