Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Louny (zkráceně MAP Louny), pokračuje již 4. plynule navazujícím projektem. Projekt je realizován pod hlavičkou Místní akční skupiny SERVISO, o. p. s. V navazujících aktivitách se projekt zaměřuje především na rozvoj formálního i neformálního vzdělávání dětí a žáků do věku 15 let.


Prohlubováním aktivit pokračuje projekt MAP v již započaté spolupráci mezi aktéry vzdělávání v ORP Louny upevňuje stávající partnerství a zároveň přispívá k budování nových. Kromě aktivit podporující místní akční plánování ve vzdělávání jsou realizovány vzdělávací akce, jejichž cílovou skupinou jsou nejen pedagogičtí a řídící pracovníci škol, ale také rodiče, zřizovatelé a další osoby zapojené do systému vzdělávání. Současně je úkolem MAP Louny organizování a financování akcí cílených na děti a žáky škol – soutěže, workshopy a další. Mezi úspěšné aktivity jenž propojily jednotlivé školy a jejich studenty patří např. “Pohádkový maraton” podporující čtenářskou pre/gramotnost a dále “Fiktivní podnikání – Podpora iniciativy, kreativity a podnikání u žáků ZŠ ORP Louny”, v kterém děti prezentovali své fiktivní podnikatelské záměry.


Hlavním cílem tohoto webu je souhrnné představení mateřských a základních škol na Lounsku a ulehčit tak s výběrem a rozhodováním jejich rodičům a zákonným zástupcům. Přehledný popis škol vč. přehledně řazených základních údajů, vybavení a dalších informací naleznete v přehledu škol.


Svět se mění a školy v Ústeckém kraji to vědí

Reportáž z prezentace úspěšných vzdělávacích aktivit. Setkání v rámci MAP.