1.7. 2019 jsme odstartovali tří a půl letý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Louny (zkráceně MAP II), který je plynulým pokračováním předcházejícího projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Louny I, jež probíhal od 1. 9. 2016 do června 2018. Nově je projekt realizován pod hlavičkou Místní akční skupiny SERVISO o.p.s. Podobně jako v předchozím projektu i v nynějším se zaměřujeme především na rozvoj formálního i neformálního vzdělávání dětí a žáků do věku 15 let.


Projekt MAP II svými aktivitami pokračuje v prohlubování v již započaté spolupráce mezi aktéry vzdělávání v ORP Louny a prohlubuje nová partnerství. Kromě aktivit podporující místní akční plánování ve vzdělávání jsou realizovány vzdělávací akce, jejichž cílovou skupinou jsou nejen pedagogičtí a řídící pracovníci škol, ale také rodiče, zřizovatelé a další osoby zapojené do systému vzdělávání. V MAP II budeme dále organizovat a financovat i akce cílené na děti a žáky škol – soutěže, workshopy.


Součástí projektu MAP II je také tento web, jejímž jedním z cílů je přehledně představit mateřské a základní školy na Lounsku, zapojené do projektu a ulehčit tak rodičům při jejich výběru. Přehledný popis škol vč. přehledně řazených základních údajů, vybavení a dalších informací naleznete v přehledu škol.


Svět se mění a školy v Ústeckém kraji to vědí

Reportáž z prezentace úspěšných vzdělávacích aktivit. Setkání v rámci MAP.