Pohádkový maraton

V rámci projektu MAP ORP Louny II byla realizována aktivita na podporu čtenářské pre/gramotnosti, na níž se účastnily Základní a Mateřské školy na území ORP Louny.
Žáci jednotlivých základních škol postupně psali části příběhu a děti z mateřských škol ke každé části malovaly obrázky.
Výstupem aktivity je ebook – Záchrana princezny Azy z planetky Axal, kterou si níže můžete přečíst.