Pohádkový maraton

V rámci projektu MAP ORP Louny II byla realizována aktivita na podporu čtenářské pre/gramotnosti, na níž se účastnily Základní a Mateřské školy na území ORP Louny. Žáci jednotlivých základních škol postupně psali části příběhu a děti z mateřských škol ke každé části malovaly obrázky. Výstupem aktivity je ebook – Záchrana princezny Azy z planetky Axal, kterou si níže můžete přečíst.

Fiktivní podnikání – Podpora iniciativy, kreativity a podnikání u žáků ZŠ ORP Louny

Dne 18. 3. 2022 proběhlo závěrečné vyhodnocení akce: FIKTIVNÍ PODNIKÁNÍ v Městské knihovně Louny, kde žáci škol prezentovali své podnikatelské záměry za účasti odborné poroty, složené ze zástupců zřizovatelů, podnikatelů, škol a zájmového vzdělávání…