Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, p. o.

Poděbradova 610, 440 01 Louny


Telefon: 415 672 446

Elektronická ŽK: https://www.izus.cz/

E-mail: zus@zuslouny.cz

Datová schránka: cycxc2t

Web: www.zuslouny.cz

IČ: 491 23 769

Ředitel/ka: Petr Novotný
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 1. stupeň: Jan Stehlík, DiS.
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň: Ing. Jana Timrová
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně:
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 750 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: NE

Tělocvična: NE

Učebna IT: NE

Dílny pro praktickou činnost: NE

Doučování: NE

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: NE

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: NE

Zájmové kroužky pořádané školou: NE

Jídelna v areálu školy: NE

Školní družina: NE

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: NE


Základní umělecká školy Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace (dále jen ZUŠ) byla založena roku 1949 a právní subjektivitu získala roku 1994. Jejím zřizovatelem je Město Louny.
ZUŠ se nachází v širším centru města a poskytuje základy uměleckého vzdělání ve všech čtyřech uměleckých oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém). Místy, kde se uskutečňuje výuka, jsou sídlo školy, tedy budova 610 v Poděbradově ulici, její sousední budova 609, dále Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace a Vrchlického divadlo v Lounech.
ZUŠ zaměstnává 37 zaměstnanců (33 pedagogů a 4 provozní zaměstnance). Celková kapacita ZUŠ je 750 žáků a je víceméně 100% naplněna.