Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, p. o.

Zeměchy 83, 440 01 Louny


Telefon: 415 696 256

Elektronická ŽK: https://www.skolaonline.cz/

E-mail: zszemechy@seznam.cz

Datová schránka: hkzmums

Web: www.zszemechy.cz

IČ: 706 98 376

Ředitel/ka: Mgr. Kateřina Krtičková
Telefon: 415 696 256
E-mail: zszemechy@seznam.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně:
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 50 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: NE

Doučování: ČJ, MA, AJ

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: NE

Zájmové kroužky pořádané školou: Košíková, Anglický jazyk, Sportovní, Pěvecký, Taneční

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 6:30 – 16:30

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Málotřídní Základní škola Zeměchy je typem málotřídní venkovské školy – školy rodinného typu. Funguje jako dvoutřídní škola pro žáky I. stupně. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách zajišťuje škola dlouhodobě bezpečné prostředí pro vytváření příznivých vztahů mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem. Cílem zkušeného učitelského sboru školy je vychovat psychicky zdravé jedince, kteří budou schopni obstát v konkurenci a úspěšně se zařadit do společnosti. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti žáků i jejich osobní tempo.

Dbáme na střídání metod a forem práce tak, aby žáci byli neustále aktivními ve vzdělávacím procesu. Do výuky jsou zaváděny efektivní metody, jako je kooperativní a projektové vyučování, kterými jsou žáci vedeni k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Žáci jsou vedeni také k využívání komunikačních a informačních technologií.

Škola umožňuje kvalitní vzdělávání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni pro realizaci tréninku v rámci EEG Biofeedback se žáky, kteří mají tento typ tréninku od odborníků doporučený.
Tréninky jsou pro kmenové žáky školy zdarma.

Zaměření školy:
tělesná výchova a sport, rozvoj fyzické zdatnosti
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
environmentální výchova
práce s výpočetní a komunikační technikou
výchova ke zdravému životnímu stylu