Základní škola Ročov, p. o.

Ročov 121, 439 67 Ročov


Telefon: 606 746 044

Elektronická ŽK: NE

E-mail: zs@zsrocov.cz

Datová schránka:

Web: www.zsrocov.cz

IČ: 613 57 383

Ředitel/ka: Ing. Jana Altmanová
Telefon: 724 313 988
E-mail: zs@zsrocov.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně:
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 50 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: NE

Doučování: ČJ, MA, AJ

Free Wi-Fi: NE

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: Deskové hry, Čtenář, Komunikace v cizím jazyce, Keramika

Jídelna v areálu školy: NE

Školní družina: 11:30 – 15:30

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: NE


Základní škola Ročov je umístěna v historické budově v centru obce. Je to škola malotřídní se třemi třídami 1. stupně a jedním oddělením školní družiny. Kapacita školy je 50 žáků a ŠD 40. Jsme škola rodinného typu, otevřená veřejnosti. Školu navštěvují jak žáci z Ročova, tak z přilehlých obcí. Prostorové a materiální podmínky pro výuku jsou na dobré úrovni, stejně tak i vybavení školy. Ve škole je vybudovaná počítačová učebna s 10 PC . V jedné kmenové třídě je k dispozici interaktivní tabule s notebookem, kterou využívají všichni vyučující v některých svých vyučovacích hodinách. Dvě kmenové učebny jsou vybaveny notebookem, který je propojený s plazmovou televizí, a v jedné z nich jsou ještě další dva stolní počítače. Internet je rozveden i do těchto tříd. Počítačové vybavení využívají učitelé pro svoji práci, žáci při výuce i na plnění DÚ a i ve ŠD. Ve škole funguje i školní knihovna. Na obědy žáci chodí do MŠ. V hodinách TV využíváme sokolovnu a hřiště městyse. Za školou máme školní dvůr, který je plně využíván, jak při výuce, tak v rámci volnočasových aktivit.