Základní škola Postoloprty, okres Louny, p. o.

Draguš 581, 439 42 Postoloprty


Telefon: 415 783 161

Elektronická ŽK: https://zspostoloprty.bakalari.cz/bakaweb

E-mail: zspostoloprty@zspostoloprty.cz

Datová schránka: crfjsij

Web: www.zspostoloprty.cz

IČ: 613 57 448

Ředitel/ka: Mgr. Kateřina Pfertnerová
Telefon: 415 783 172
E-mail: reditel@zspostoloprty.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Dagmar Douchová
Telefon: 415 783 419
E-mail: dagmar.douchova@zspostoloprty.cz

Zástupce/kyně 2. stupeň: Ing. Jakub Vavrica
Telefon: 415 784 560
E-mail: jakub.vavrica@zspostoloprty.cz

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Kateřina Tippnerová
Telefon:
E-mail: metodikprevence@zspostoloprty.cz

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 910 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: ČJ, MA, AJ, F

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: ANO

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: Přípravné jazykové kurzy pro složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge, Mažoretky, Sportuj ve škole, Pohybové hry, Plavání, OVOV, Florbal, Karate, Sportovní a historický šerm, Parkour, Moderní gymnastika, Fotbal a futsal, Čtenářský klub, Klub zábavné logiky

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 5:30 – 16:30

Chemická laboratoř: ANO

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Základní škola Postoloprty poskytuje bezplatné základní a předškolní vzdělávání cca 430 žákům 1., 2. stupně a přípravné třídy. Součástí školy je školní jídelna, školní družina tvořená čtyřmi odděleními a školní klub.
Naším cílem je, aby se Základní škola Postoloprty stala místem, které vytváří pro všechny své žáky i zaměstnance podnětné prostředí, v němž se jim dobře učí, pracuje a kam se rádi vracejí.
Ve výchovném a vzdělávacím procesu se řídíme mottem: „ Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“
Výuka probíhá podle vzdělávacích programů „Škola pro život“ pro základní vzdělávání, „Krok za krokem celým rokem“ pro předškolní vzdělávání a „Děláme, co mě baví“ pro zájmové vzdělávání.
Škola sídlí ve dvou oddělených budovách, 1. a 2. stupeň. K areálu školy patří moderní sportovní hřiště s umělým povrchem a s mnoha prvky pro všechny věkové kategorie. Hřiště slouží nejen žákům školy, ale také veřejnosti. Součástí školy je také arboretum, altán a skleník, který je částečně vytápěný. U budovy 1. stupně vznikla environmentální zahrada.
Výuka žáků je realizována v kmenových třídách a odborných učebnách, které jsou vybavené interaktivními tabulemi a připojením k internetu. Výuka tělesné výchovy se realizuje v moderně vybavené tělocvičně, zrcadlovém sále a na víceúčelovém hřišti.
Při škole působí také Centrum sportu, které zajišťuje řadu mimoškolních aktivit. Dále škola spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek. Žáci mají tak možnost navštěvovat přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge a již několik let úspěšně tuto zkoušku na naší škole skládají. Škola spolupracuje s partnerským městem v Německu a s partnerskou školou v Německu. Žáci díky této spolupráci pravidelně navštěvují hradní slavnosti v partnerském městě Wolkenstein a také se pravidelně setkávají na společných výjezdních akcí s žáky z partnerské školy v Hartmannsdorfu. Těmito aktivitami poznávají naše nejbližší sousedy a procvičují si své komunikační dovednosti v anglickém jazyce.