Základní škola Panenský Týnec, okres Louny, p. o.

Panenský Týnec 166, 439 05 Panenský Týnec


Telefon: 415 694 157

Elektronická ŽK: NE

E-mail: info@zspanenskytynec.cz

Datová schránka: 695j7xs

Web: www.zspanenskytynec.cz

IČ: 613 57 472

Ředitel/ka: Mgr. Jiří Kučera
Telefon: 737 108 071
E-mail:

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Markéta Machillová
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Monika Trachtová
Telefon:
E-mail: trachtova@zspanenskytynec.cz

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: Tělesná výchova, Informatika

Kapacita školy: 270 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: NE

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: NE

Zájmové kroužky pořádané školou: Keramika, Angličtina, Turistika, Děti na startu, Přírodověda

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 6:40 – 17:00

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Jsme menší venkovská škola rodinného typu. Vzhledem k nižšímu počtu žáků, než je v městských školách, si v naší škole zachováváme příjemnou a klidnou atmosféru. Mezi naše specifika patří např. projektové vyučování napříč ročníky, kvalifikovaný pedagogický sbor, projekt Školní ZOO. Nadstandardně nabízíme rodičům žáků z okolních obcí, které nemají linkové spojení, svoz vlastním školním minibusem. Pro budoucí žáky a jejich rodiče probíhá Klub předškoláka. Od roku 2019 škola disponuje novou počítačovou učebnou. V roce 2020 nás čeká realizace nové učebny přírodních věd.