Základní škola Louny, Školní 2426, p. o.

Školní 2426, 440 01 Louny


Telefon: 415 652 310

Elektronická ŽK: https://www.skolaonline.cz/

E-mail: info@8zsln.cz

Datová schránka: 6abwx6n

Web: www.8zsln.cz

IČ: 491 23 858

Ředitel/ka: Mgr. Lukáš Valda
Telefon: 415 652 310
E-mail: reditel@8zsln.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Jaroslava Boudová
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Lenka Cvešprová
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 450 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: Doučování ze Šablon, Příprava na přijímací zkoušky

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: ANO

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: Přírodovědný kroužek, Výtvarný kroužek, Zpívánky

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 6:00 – 17:00

Chemická laboratoř: ANO

Pozemky pro praktickou činnost: NE


2. září 1985 se historicky poprvé otevřely brány naší školy pro stovky nových žáků. Naše škola, obklopená zelení ze všech stran, se nachází uprostřed sídliště, takže děti nejsou ohrožovány silničním provozem. Patříme mezi středně velké školy, s menším počtem žáků ve třídách, což je bezesporu velká výhoda. Paní učitelky pro své žáky každoročně připravují vyzdobené třídy, tak aby se v nich všichni cítili dobře a pohodově. Kvalitní vyučování je postaveno na atraktivní výuce, pestrém vyučování a činnostním učení. Využíváme i specializované učebny – tabletovou učebnu, venkovní učebnu „Zelenou mozaiku“, která je jakýmsi zmenšeným arboretem s množstvím dřevin, bylin, kamenů, jež se žáci učí právě zde poznávat a vnímat tak přírodu přímo „na dlani“ v každém stadiu jejího vývoje, od prvních pupenů a výhonů, květů, až po spadané listí a zimní klid. Mohou zde pozorovat život v hmyzích domečcích, či velké množství druhů ptáčků, kteří se slétávají na krmítka zde umístěná. Učebny přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky, výpočetní techniky, hudební výchovy nabízejí funkční a zajímavou výuku. I přes současnou složitou situaci kvůli koronaviru, dokázali učitelé uchazeče o studium na středních školách tradičně perfektně připravit. Úspěchy absolventů ZŠ Školní Louny při přijímacích zkouškách a v přijetí na středoškolská studia asi nejlépe vypovídají o kvalitě výuky na naší škole. Tradičně se všichni žáci 9. tříd bez problémů dostávají na jimi vybrané střední školy.
Škola je vybavená bezbariérovým přístupem a výtahovou plošinou. Mimoškolní aktivity nabízí družina ve svých zájmových činnostech a tematickým programem, který je plněn během celého školního roku. Družinu mohou děti využívat od 6 do 17 hodin. Své zajímavé akce nabídne i školní klub.
K tradicím školy patří mimo jiné i pěstování sportovního ducha a cit pro fair play. Podpora olympijských myšlenek, tradiční účast na olympijském běhu, kterého se rády a s nadšením zúčastňují všechny třídy i se svými třídními učitelkami, pravidelná účast na Sazka olympijském víceboji, kterého se zúčastňují opět všechny třídy, byla několikrát po sobě oceněna i českým olympijským výborem, kdy na naši školu zavítali olympionici v čele s krasobruslařem Martinem Wernerem, moderním pětibojařem Davidem Svobodou, kanoistou Martinem Doktorem, biatlonistkou Veronikou Vítkovou, skokanem na lyžích Janem Mazochem, atletkou Denisou Rosolovou. Ti všichni sportovali v tělocvičně s našimi žáky, připravili si pro ně skvělý sportovní den a samozřejmě nechyběly i příběhy z jejich sportovní kariéry. Byla to motivace a skvělá odměna za celoroční práci všech – žáků i učitelů. Při slavnostním otevření tabletové učebny v rámci projektu Škola dotykem, kdy jsme byly jednou z 10 vybraných škol v České republice, která pilotovala zavádění digitálních technologií do výuky, mezi nás zavítal tehdejší ministr školství Marcel Chládek.
Pravidelně se zúčastňujeme různých vědomostních olympiád, matematické soutěže Klokan, zúčastnili jsme se i matematických výzev, které každoročně připravují studenti ČVUT „Jáma lvová“, a své síly ukazujeme i v celorepublikových čtenářských soutěžích jako byl „Souboj čtenářů“, úspěšně se zapojujeme do každoroční soutěže pořádanou Městskou knihovnou Louny „Velké vědomostní zápolení“, svůj talent ukazují děti i v četných výtvarných soutěžích.
Samozřejmostí jsou lyžařské výcviky, ozdravné pobyty doma, poznávací cesty do zahraničí, projektové dny často zaměřené na spolupráci mezi všemi ročníky, tematicky zaměřené výlety či exkurze např. do Národní galerie, Národního muzea, či návštěvy divadelních představení, geograficky zaměřených přednášek a projekcí z Jednoho světa na školách.
Přijďte se podívat a zažívat toto všechno spolu s námi.