Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o.

Prokopa Holého 2632, 440 01 Louny


Telefon: 415 627 520

Elektronická ŽK: https://www.skolaonline.cz/

E-mail: tajemnice@zslounyholeho.cz

Datová schránka: i27wiet

Web: www.zslounyholeho.cz

IČ: 491 23 874

Ředitel/ka: Mgr. Radka Dinková
Telefon:
E-mail: dinkova@zslounyholeho.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Zdeňka Vojtěchová
Telefon: 415 627 514
E-mail: vojtechova@zslounyholeho.cz

Zástupce/kyně 2. stupeň: Mgr. Lucie Holubcová
Telefon: 415 627 515
E-mail: holubcova@zslounyholeho.cz

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Hana Vrbová; Mgr. Eva Janíková
Telefon: 415 627 517
E-mail: vrbova@zslounyholeho.cz

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 800 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: NE

Doučování: v rámci projektu Šablony II

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: ANO

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: 19 kroužků různého zaměření

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 6:00 – 17:00

Chemická laboratoř: ANO

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Jsme plnotřídní škola s polohou blízko parku, v klidném a bezpečném prostředí. Nabízíme rozmanité mimoškolní využití, výuku jazyků od 1. třídy, volitelné předměty zaměřené na matematiku a přírodní vědy. Naší chloubou jsou nově vybudované učebny jazykové laboratoře a přírodních věd s tím nejmodernějším vybavením. Žáky rozvíjíme i po stránce sportovní. Nabízíme sportovní kroužky a lyžařské i snowboardové kurzy na 1. i 2. stupni. Naši žáci se umisťují na předních místech ve vědomostních i sportovních soutěžích. Máme vysoké procento přijetí žáků na víceleté gymnázia, gymnázia a ostatní střední školy.