Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o.

Přemyslovců 2209, 440 01 Louny


Telefon: 415 672 213

Elektronická ŽK: https://zspremyslovcu.bakalari.cz/bakaweb/login

E-mail: info@zspremyslovcu.cz

Datová schránka: zbaxdet

Web: www.zspremyslovcu.cz

IČ: 491 23 891

Ředitel/ka: PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA
Telefon: 415 672 213
E-mail: reditel@zspremyslovcu.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Petra Fleková
Telefon: 415 672 213
E-mail: petra.flekova@zspremyslovcu.cz

Zástupce/kyně 2. stupeň: Mgr. Jitka Zíková
Telefon: 415 672 213
E-mail: jitka.zikova@zspremyslovcu.cz

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Petra Fleková
Telefon: 415 672 213
E-mail: petra.flekova@zspremyslovcu.cz

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 540 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: dle individuálních potřeb žáka

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: ANO

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: dle zájmu žáků

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: ANO

Chemická laboratoř: ANO

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


ZŠ Přemyslovců se delší dobu orientuje na technické vzdělávání, ekologii a sport. Cíleně vyhledává nadané žáky v různých oblastech vzdělávání. Pro žáky má připraven program pod názvem Klub nadaných dětí. Účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.
ZŠ Přemyslovců je základní školou s prvním i druhým stupněm, školní družinou a školní jídelnou. Zároveň máme dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme školou výrazně orientovanou na individualitu žáka, otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci školy, zákonnými zástupci a žáky.
Výjimečnost školy spatřujeme v individuálním přístupu, příjemném prostředí, jsme Škola spolupracující s Mensou ČR, stále vyučujeme technickou výchovu, vaření a pěstitelské práce, robotiku atd., žákům nabízíme velké množství volnočasových aktivit, máme skvěle nastavenou spolupráci s okolními zaměstnavateli, příspěvkovými organizacemi a sportovními kluby.