Základní škola a Mateřská škola Louny, Kpt. Otakara Jaroše, p. o.

28. října 2173, 440 01 Louny


Telefon:

Elektronická ŽK:

E-mail:

Datová schránka:

Web:

IČ:

Ředitel/ka: Mgr. Vlastimil Lisse
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 1. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně:
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy:

Rozšířená výuka předmětů:

Kapacita školy:


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách:

Tělocvična:

Učebna IT:

Dílny pro praktickou činnost:

Doučování:

Free Wi-Fi:

Venkovní hřiště:

Fyzikální laboratoř:

Kuchyňka pro praktickou činnost:

Zájmové kroužky pořádané školou:

Jídelna v areálu školy:

Školní družina:

Chemická laboratoř:

Pozemky pro praktickou činnost: