Základní škola Lenešice, p. o.

Knížete Václava 391, 439 23 Lenešice


Telefon: 415 679 428

Elektronická ŽK: https://zslenesice.bakalari.cz

E-mail: skola@zslenesice.com

Datová schránka: ktvmn4j

Web: www.zslenesice.com

IČ: 727 43 361

Ředitel/ka: Mgr. Jana Ledvinová
Telefon: 731 446 978
E-mail: jana.ledvinova@zslenesice.com

Zástupce/kyně 1. stupeň: Ing. Kamil Zlatohlávek
Telefon: 777 085 087
E-mail: kamil.zlatohlavek@zslenesice.com

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Jana Ledvinová
Telefon: 731 446 978
E-mail: jana.ledvinova@zslenesice.com

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 360 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: ČJ, MA, FY

Free Wi-Fi: NE

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: Výtvarný, Čtenářský, Různé sportovní, Keramický, Hra na flétnu, Zdravověda, Angličtina, Deskové hry, Dramatický, Taneční, Badatelský, Klub moderní ICT, Kreativní dílna

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 5:30 – 16:30

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Základní škola Lenešice, okres Louny je školou s devíti postupnými ročníky, přípravnou třídou, školní družinou a klubem, školní jídelnou. Areál základní školy je umístěn ve dvou budovách na náměstí Knížete Václava. Nedaleko od školy je autobusové zastávka, v obci je i vlakové nádraží. Z těchto důvodů je škola dostupná i pro dojíždějící žáky. Naše škola nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům individuální přístup.
Základní škola Lenešice, okres Louny má více jak 126 letou tradici. Základ ke stavbě školy byl položen dne 1. března 1893 a již 10. září téhož roku byla škola předána k užívání. Od 1. 1. 2003 je ZŠ Lenešice příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V současné době školu navštěvují žáci z působnosti 6 obecních úřadů. Zřizovatelem je Obecní úřad Lenešice.
Pracovníci školy tvoří spolupracující kolektiv, který je průvodcem na cestě ke vzdělání. Usiluje o úspěch každého žáka, je tvořivý, respektující, vzdělává se. Vytváří bezpečné prostředí a spolupracuje s partnery.
Vizí školy je: „SPOLEČNÁ CESTA K ÚSPĚCHU“