Základní škola a Mateřská škola Koštice, p. o.

Školní 53, 439 21 Koštice


Telefon: 415 693 122

Elektronická ŽK: NE

E-mail: zsmskostice@seznam.cz

Datová schránka: 44vmeju

Web: www.zsms-kostice.webnode.cz

IČ: 706 95 474

Ředitel/ka: Ing. Jiřina Nováková
Telefon: 739 467 817
E-mail: zsmskostice@seznam.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně:
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 50 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: NE

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: NE

Doučování: ČJ, MA

Free Wi-Fi: NE

Venkovní hřiště: NE

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: NE

Zájmové kroužky pořádané školou: Přírodovědecký, Zdravotní, Čtenářský

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 7:00 – 16:00

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: NE


Ve škole pracují 3 speciální pedagogové. Věnujeme se integraci dětí s SPU ve spolupráci s asistentem pedagoga. Jsme dvojtřídní škola s pěti ročníky. Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na víceletá gymnázia. Ve škole vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídě je věnován naprosto individuální přístup ve výuce. Škola využívá ve výuce pravidelně 2 interaktivní tabule, 10 tabletů a 8 stacionárních počítačů. Ve škole vzděláváme i žáky s jiným rodným jazykem než českým vzhledem k malému počtu dětí.Těmto žákům poskytujeme pravidelné doučování českého jazyka a rozšíření slovní zásoby.
Pravidelně se účastníme kulturních akcí obce.