Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o.

Pražská 101, 440 01 Louny


Telefon: 415 652 325

Elektronická ŽK: https://zakovska.zsjak.cz/next/login.aspx

E-mail: zsjak@zsjak.cz

Datová schránka: w8ewgvx

Web: www.zsjak.cz

IČ: 491 23 882

Ředitel/ka: Mgr. Dana Tužilová
Telefon: 415 652 325
E-mail: tuzilova@zsjak.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň: Mgr. Richard Hnilica
Telefon: 415 652 325
E-mail: hnilica@zsjak.cz

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Marcela Ullrichová
Telefon:
E-mail: ullrichova@zsjak.cz

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: Cizí jazyky

Kapacita školy: 560 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: ČJ, MA, Cizí jazyk

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: ANO

Kuchyňka pro praktickou činnost: NE

Zájmové kroužky pořádané školou: https://www.zsjak.cz/wp-content/uploads/2019/08/druzina_krouzky.pdf

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 6:00 – 17:30

Chemická laboratoř: ANO

Pozemky pro praktickou činnost: NE


Hlavní prioritou školy je jazykové vzdělávání žáků. Proto se naši žáci učí cizí jazyk již od prvního ročníku. Od šestého ročníku si dále volí druhý cizí jazyk z nabídky – německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk. Žáci mají možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi během pravidelných jazykových pobytů v zahraničí, při práci na zahraničních projektech v rámci programu eTwinning či během vícedenního setkání s rodilým mluvčím. Žáci mají také možnost skládat mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka Cambridge Certificate, z němčiny zkoušky Fit in Deutsch a zkoušky DELF z francouzského jazyka.

Pro žáky prvního stupně organizujeme školy v přírodě a lyžařský kurz pro 4. a 5. ročník. Na druhém stupni pak žáci vyjíždějí na adaptační pobyt v 6. ročníku a lyžařský kurz v 8. ročníku. Žákům druhého stupně také každoročně nabízíme několik zahraničních pobytů, žáci 9. ročníků pravidelně ukončují své studium na naší škole týdnem u moře. Tyto pobyty přispívají k výraznému zlepšování vztahů v třídních kolektivech, žáci získávají vztah k přírodě a pohybu, poznávají zajímavá místa či jiné kultury a učí se respektovat jeden druhého.
Během celého školního roku pořádáme za pomoci našich žáků několik akcí. Příkladem jsou Vánoční trhy, Den otevřených dveří nebo Rozloučení 9. ročníků. Do výuky také zařazujeme projektové dny – Den jazyků, Den učitelů, Čtenářský den a další, při kterých žáci často spolupracují napříč ročníky. Starší žáci pomáhají mladším a učí se tak vzájemnému respektu a toleranci. Zástupci z řad žáků jednotlivých tříd se pravidelně schází na schůzkách Školního parlamentu, kde se společně učí samostatnosti a spoluodpovědnosti za chod školy, vymýšlí a připravují pro všechny další akce, např. Barevný týden, Plyšákový den, Společenský den, SuperHero Day a jiné.

Jdeme s dobou, a proto připravujeme žáky na život, jehož nedílnou součástí jsou moderní technologie. Učíme žáky využívat ICT a zavádíme informační a komunikační technologie do ostatních předmětů. V hodinách informatiky se žáci učí používat různorodé nástroje, stříhají vlastní videa a velký důraz je kladen na logické myšlení, programování a základy robotiky. Ve výuce se tak žáci mohou setkat s OzoBoty, roboty LEGO Mindstorms EV3, ale naučí se také používat a ovládat fotoaparát i dron. V hodinách všech předmětů mají naši žáci možnost pracovat s iPady.

Škola disponuje plně vybavenou počítačovou učebnou a nově také učebnou přírodních věd umožňující provádění chemických a fyzikálních pokusů, a učebnou cizích jazyků, která svým vybavením napomáhá rozvíjení jazykových dovedností žáků zejména v oblasti mluvení a poslechu. Součástí vybavení školy je dále multimediální učebna, interaktivní tabule v každé třídě a bezdrátové připojení k internetu „eduroam“. V přízemí hlavní budovy se nachází keramická dílna a pec, která je využívána v hodinách výtvarné výchovy a v rámci školních kroužků. Každý žák má k dispozici vlastní šatní skříňku, čip nebo ISIC kartu pro přístup do školy.

Naše škola je přípravným centrem Universita of Cambridge, Školou pro demokracii a v roce 2019 získala certifikát eTwinning School.