Základní škola a Mateřská škola Domoušice, p. o.

Domoušice 199, 439 68 Domoušice


Telefon: 415 695 263

Elektronická ŽK: NE

E-mail: zsamsdomousice@centrum.cz

Datová schránka: mq5vgcp

Web: www.zsmsdomousice.webnode.cz

IČ: 727 54 401

Ředitel/ka: Bc. Eva Mužíková
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 1. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně:
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 20 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: NE

Dílny pro praktickou činnost: NE

Doučování: ČJ, MA

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: NE

Zájmové kroužky pořádané školou: Flétna, VV – Duhová dílna, Badatelský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, AJ – komunikace v cizím jazyce

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 10:25 – 15:00

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: NE


Naše škola je vesnická jednotřídní základní škola 1.-3.ročník s kapacitou 20 žáků a jednotřídní mateřská škola pro děti ve věku zpravidla 2 – 6 let s kapacitou 24 dětí. Místo, kde se škola nachází je obklopené krásnou přírodou.

Mise školy
Poskytujeme dětem a žákům školy možnost prožít spokojené dětství a osvojit si znalosti a vědomosti, které budou pevnými kořeny jejich dalšího vzdělávání.

Vize školy
Cílem je vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální možnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči, klienty školy.
Dominantním prvkem celého programu je zdraví jako tělesné, duševní a sociální pohody všech dětí, žáků a pracovníků školy.

Strategický cíl
Zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, které škola poskytuje a přinést další zlepšení spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem školy. Základním rysem je naprostá otevřenost. Každý z nás vidí školu z jiného pohledu – žáci, rodiče, pedagogové, pracovníci obce, veřejnost. Proto výměna názorů a zkušeností je naprosto nezbytná.