Základní a Mateřská škola Cítoliby, p. o.

Tyršovo náměstí 56, 439 02 Cítoliby


Základní škola


Telefon: 608 446 548

Elektronická ŽK: https://www.skolaonline.cz/

E-mail: skola@zscitoliby.eu

Datová schránka: 9abmcce

Web: www.zscitoliby.eu

IČ: 613 57 502

Ředitel/ka: Mgr. Jitka Jiroutková
Telefon: 608 446 548
E-mail: skola@zscitoliby.eu

Zástupce/kyně 1. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně: Mgr. Jitka Jiroutková
Telefon: 608 446 548
E-mail: skola@zscitoliby.eu

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 120 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: ČJ, MA

Free Wi-Fi: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: NE

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 6:30 – 15:30

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Malá vesnická škola rodinného s malotřídní výukou se nachází v malebné vesničce Cítoliby. Budova ZŠ a MŠ jsou bohužel oddělenými budovami… obě budovy mají vlastní krásnou zahradu, kde se děti cítí šťastné. Budovy jsou velmi době a moderně vybaveny, přestože působí pohodovým rodinným dojmem. Máme počítačovou učebnu, interaktivní tabuli, pracujeme na tabletech, máme krásný školní pozemek pro pěstitelství a využíváme jej jako přírodní učebnu, dále se ve škole nachází tělocvična, školní jídelna a kuchyňka.


Mateřská škola


Telefon: 608 446 548

Datová schránka: 9abmcce

E-mail: skola@zscitoliby.eu

IČ: 613 57 502

Ředitel/ka: Mgr. Jitka Jiroutková
Telefon: 608 446 548
E-mail: skola@zscitoliby.eu

Zástupce/kyně:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Provozní doba mateřské školy:
6:00 – 16:00

Kapacita školy: 63 žáků


Vybavení mateřské školy

Interaktivní tabule ve třídách: NE

Venkovní hřiště: ANO

Jídelna v areálu školy: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: NE

Tělocvična: NE


Malá vesnická školka rodinného typu s velmi pohodovými a přátelskými vztahy pedagožek nejen k dětem, ale též k rodičům. Školka disponuje krásnou velkou zahradou, která je neustále zvelebována a upracována, aby dětem sloužila co nejlépe a aby se cítily šťastné a bezpečné. Mladé pedagožky neustále vymýšlejí kromě plnění ŠVP další motivující aktivity, ve kterých se děti rozvíjejí a učí se mnohému novému … Školka plně naplňuje svoji kapacitu, což svědčí o kvalitě poskytovaných služeb našim klientům čili dětičkám.