Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny, p. o.

Fűgnerova 424, 439 01 Černčice


Základní škola


Telefon: 415 676 012

Elektronická ŽK: https://www.iskola.cz/zscerncice

E-mail: reditel@zscerncice.cz

Datová schránka: bnkjss4

Web: www.zscerncice.cz

IČ: 613 57 537

Ředitel/ka: Jan Krtička
Telefon: 777 642 470
E-mail: reditel@zscerncice.cz

Zástupce/kyně 1. stupeň: Klára Mašanská
Telefon: 415 676 118
E-mail:

Zástupce/kyně 2. stupeň:
Telefon:
E-mail:

Výchovný poradce/kyně: Věra Řeřichová
Telefon:
E-mail:

Školní psycholog/ložka:
Telefon:
E-mail:

Specializace školy: NE

Rozšířená výuka předmětů: NE

Kapacita školy: 476 žáků


Vybavení školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Tělocvična: ANO

Učebna IT: ANO

Dílny pro praktickou činnost: ANO

Doučování: ČJ, MA, AJ

Free Wi-Fi: NE

Venkovní hřiště: ANO

Fyzikální laboratoř: NE

Kuchyňka pro praktickou činnost: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: Zpěv, Základy práce na PC, Turistika, Výtvarné činnosti, Anglický jazyk, Anglická konverzace, Deskové a stolní hry, Logické hry

Jídelna v areálu školy: ANO

Školní družina: 6:00 – 16:00

Chemická laboratoř: NE

Pozemky pro praktickou činnost: ANO


Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny klade velký důraz na úspěšné zvládnutí látky základní školy a připravenost žáků pro další vzdělávání. Škola také podporuje žáky v komunikativních dovednostech a výuce cizích jazyků. Je pro nás velkou prioritou úspěch našich žáků při přijímacím řízení na zvolené školy a také výchova a zdůraznění osobnostních a morálních hodnot člověka. Velikost naší školy nám dovoluje věnovat se všem žákům naplno a máme velký prostor pro komunikaci s rodiči a zákonnými zástupci žáků. Různým projektům a motivačním aktivitám se vůbec nebráníme, ale zastáváme názor, že děti ve škole se mají hlavně učit a musí být v porovnání s ostatními vrstevníky konkurenceschopní, v životě být samostatní, úspěšní a zdravě asertivní.


Mateřská škola


Telefon: 415 676 024

Datová schránka: bnkjss4

E-mail: ms@zscerncice.cz

IČ: 613 57 537

Ředitel/ka: Jan Krtička
Telefon: 777 642 470
E-mail: reditel@zscerncice.cz

Zástupce/kyně: Danuše Polcarová
Telefon: 415 676 024
E-mail: ms@zscerncice.cz

Specializace školy: NE

Provozní doba mateřské školy:
6:00 – 16:00

Kapacita školy: 70 žáků


Vybavení mateřské školy

Interaktivní tabule ve třídách: ANO

Venkovní hřiště: ANO

Jídelna v areálu školy: ANO

Zájmové kroužky pořádané školou: NE

Tělocvična: ANO


Mateřská škola Černčice je nedílnou součástí Základní školy a Mateřské školy Černčice, okres Louny. Mateřská škola má pro děti nastavené jasné priority a snaží se úzce spolupracovat se zákonnými zástupci dětí. Všechny třídy v mateřské škole jsou průchozí. Děti jsou vedeny k samostatnosti a odpovědnosti, musí dobře zvládat sebeobsluhu, spolupracovat s ostatními, ctít všechny formy života, dbát o vlastní zdraví a respektovat všechny členy své rodiny a školky. Stanovit si společně s dětmi jasná pravidla spolužití a snažit se o jejich transfer do rodinného prostředí. Všichni zaměstnanci se snaží o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem a jsou pro děti citově významným člověkem a pozitivním vzorem.